<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3692859135589781208\x26blogName\x3d_____cerita+saya+lah-\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://nanahalip.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://nanahalip.blogspot.com/\x26vt\x3d-6385689018862576391', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Selasa, 22 Februari 2011

gaduh @ 10:29 PTG

oh.semalam teruk gila dekat class.dah lah cikgu tad.bising gila.ad yang main siramSIRAM,habis satu class basah.huh.perangai ta ubah macam budak kecik.
tibaTIBA teringat zaman childhood dulu.huhu.

tengah syokSYOK bergosip tibaTIBA ada pulak budak bergaduh depan saya.apa lagi.melenting lah saya.huh.diaorang ni.perangai macam apa ntah.
ingatkan gaduh kecil je.sekali dia tumbuk budak tu depan mata saya.whaa.
terkejut tahu.
bertumbuk pulak mereka.
sekali datang budak form....berapa ntah.dia datang backup.
dia tumbuk kelly tu.
berdarah kepala dia.habis satu class penuh dengan darah kelly tu.geli pun ada.
bila balik tuh saya nampak darah merataRATA.tiba rasa nak muntah pulak.habis balik tu ta bole jalan.satu badan menggigil.

haha.
bila di ingat balik kelakar pulak.


welcome

Hello guys , I'm Nordiana Bt Halip.
also known as Diana
I'm 15
Totally taken ;)
Do follow me guys !

exits

my facebook

I ♥ them


azzam
Aina Syafiqah
Natasha Razali
afifatul
Aqilah Farhana
syahirah@ejos
Muhd Amirul Ilias
Nazmi Hafiz
Natasha Syahierah

tagboard

follow !click here to follow