<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3692859135589781208\x26blogName\x3d_____cerita+saya+lah-\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://nanahalip.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://nanahalip.blogspot.com/\x26vt\x3d-6385689018862576391', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sabtu, 19 Mac 2011

hobi baru @ 7:18 PTG

guys, sepanjang cuti sekolah yang membosankan ni . i discover one new hobby.
yelah. sejak brodband tak berbayar ni . na onl pun ta boleh lah kan.
so .i try lah isi masa lapang sebaik mungkin.

first try , baca novel.
memang satu hari suntuk menghadap novel tu.
tapi start hari ke-dua .
novel tu dah ada kt mana-mana ntah.

second try , tanam orkid .
ha . belajar tanam bunga orkid taw .
bila semua dah siap tanam & dah letak cantik-cantik .
jadi boring balik. ta tahu dah na buad apa.

lastly . masa tengah duduk termenung tu . saja lah membelek fon abg.
wah . rupanya dia ada game the sims 3 .


start hari tu lah . jadi obses
pagi , petang , siang , malam
berusaha nak memaju kan sims tu .

bila betry fon dah habis , tinggal je kat situ .
heee. sampai abg marah . 
yelah . dia nak guna . fon tu pulak dah die

hee~ abg . maaf.

welcome

Hello guys , I'm Nordiana Bt Halip.
also known as Diana
I'm 15
Totally taken ;)
Do follow me guys !

exits

my facebook

I ♥ them


azzam
Aina Syafiqah
Natasha Razali
afifatul
Aqilah Farhana
syahirah@ejos
Muhd Amirul Ilias
Nazmi Hafiz
Natasha Syahierah

tagboard

follow !click here to follow